Pages Navigation Menu

Velduil

Velduil

Velduilen zijn grillige vogels. In tegenstelling tot veel uilen, die vaak erg honkvast zijn, is de Velduil een echte zwerver. Ze duiken soms met meerdere exemplaren op op plaatsen waar op dat moment veel voedsel is. Muizen, daar zijn ze naar op zoek. Met name de Veldmuis is een veel gevangen prooi van de Velduil. Omdat de grootte van Veldmuizenpopulaties van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen, is het voorkomen van de Velduil hier aan gerelateerd.Deze uil is ook wel overdag jagend te zien. Met name in de wintermaanden kun je ze tegenkomen. Meestal in open gebieden, zoals de voormalige schorren in het Markiezaatsmeer, de schorren in Ooster- en Westerschelde en vaak ook langs zeedijken.

Foto: Ton Bakker