Pages Navigation Menu

Visie buitengebied Bergen op Zoom

Beste leden,

Ingrid Donga deed mee bij het opstellen van een visie voor het buitengebied van Bergen op Zoom. De resultaten zijn sinds gisteren bekend. Het blijkt dat een overgroot deel van de betrokkenen tegen extra belasting van het buitengebied is. Hieronder het bericht aan de deelnemers met een koppeling naar de rapportage.

Met vriendelijke groeten,
Hidde

Beste deelnemer aan de ansichtkaartenactie,

In mei/juni 2022 heeft u deelgenomen aan de ansichtkaartenactie voor de Visie buitengebied Bergen op Zoom. Nogmaals hartelijk dank hiervoor. U ontvangt deze mail omdat u via de ansichtkaartenactie heeft aangegeven een uitnodiging te willen ontvangen voor de online community en uw emailadres daarvoor heeft achtergelaten. 

Resultaten van de ansichtkaartenactie

In totaal hebben zo’n 800 inwoners, ondernemers en bezoekers van het buitengebied de vragen beantwoord en aangegeven wat zij waarderen aan het buitengebied van de gemeente Bergen op Zoom, wat de grootste minpunten zijn en welke suggesties/kansen zij zagen voor verbetering van het buitengebied in de toekomst.

Inwoners ondernemers en bezoekers waarderen:
De natuur, rust en ruimte, het unieke afwisselende landschap, de (cultuur)historische elementen, de nabijheid en bereikbaarheid van het buitengebied, de recreatieve voorzieningen, de landbouw en het woongenot.

De grootste minpunten zijn:
Het vele afval, de verkeersveiligheid, de oprukkende bebouwing en ontwikkelingen in het buitengebied, de versnippering en teloorgang van de natuur, de negatieve effecten van de grootschalige recreatie, parkeeroverlast, het (gebrek aan) openbaar vervoer, overlast van wegen en industrie en het gebrek aan een gemeentelijke aanpak en visie.

Kansen/suggesties voor de toekomst:
Behoud en bescherming van de natuur, balans tussen natuur en recreatie, kwalitatieve verbetering van bestaande bebouwing, informatievoorziening en educatie, afvalinzameling en onderhoud, controle en handhaving, toegankelijkheid en verkeersveiligheid, het betrekken van burgers en samenwerking met en stimulering van initiatieven.

Alle resultaten kunt u lezen in de rapportage ‘Visie buitengebied Bergen op Zoom:

https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/11/Het-PON-Telos-Visie-buitengebied-Bergen-op-Zoom-Resultaten-ansichtkaarten.pdf

Koersdocument en ontwerpvisie

Op basis van de ansichtkaartenactie en gesprekken met stakeholders (organisaties en verenigingen) en de gemeenteraad zijn we nu bezig met het opstellen van een koersdocument. Dit koersdocument zal in het eerste kwartaal van 2023 worden afgerond. Daarna gaan we aan de slag met het opstellen van de ontwerpvisie. Hiervoor gaan we weer graag in gesprek met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties die betrokken zijn bij het buitengebied in gesprek om de kansen, mogelijkheden en dilemma’s te bespreken.

Online community

Zoals al aangegeven in de brief bij de ansichtkaartenactie doen we dit via een besloten online platform, waarvoor deelnemers zich vooraf moeten aanmelden. U heeft aangegeven hiervoor graag een uitnodiging te ontvangen. In de brief bij de ansichtkaartenactie stond vermeld dat u deze uitnodiging in het najaar van 2022 zou ontvangen. Omdat de afronding van het koersdocument is uitgesteld naar het voorjaar 2023 schuift ook de online community door naar maart/april 2023. U ontvangt dus niet in het najaar 2022, maar in het voorjaar 2023 nadere informatie en de uitnodiging voor deelname aan de online community.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen hebt kunt u mailen naar: Visiebuitengebied@bergenopzoom.nl. Wilt u géén informatie over de Visie Buitengebied en/of uitnodiging voor de online community meer wilt ontvangen, kunt u dat via ditzelfde emailadres bekend maken. We verwijderen dan uw emailadres uit ons bestand. 

Met vriendelijke groet,

Renske van Eldik

Strategisch adviseur Ruimte & Economie