Pages Navigation Menu

Watervogels in het Markiezaat in maart 2022

Beste vrienden,

Zoals beloofd hierbij het overzicht van de watervogeltelling in het Markiezaat van maart 2022. De telcondities waren dit jaar gunstig. Aan het eind van de winter zijn de ondergedoken planten in het meer grotendeels opgegeten of afgestorven en zien we normaal minder eenden dan in januari. Het meer ziet er dan leeg uit. Dat was ook dit jaar het geval.

Daarentegen is er op de oevers nog volop gras en daar zagen we veel ganzen, met name Brandganzen. Die zijn heel erg vatbaar voor de dodelijke variant van vogelgriep die bij pluimveehouders in China is ontstaan. En vandaar over heel Eurazië is uitgezwermd. Voor de Vogelhut “Hildernisse” verkeerde een Brandgans in doodstrijd met duidelijke symptomen van vogelgriep.

Met veel dank aan Ria, Jan, Ingrid, Joep, Sjaan, Ton en Walter die voor deze telling op pad gingen. Marike en Jacques hadden zich verontschuldigd. De volgende telling staat gepland op 14 mei 2022.

Met vriendelijke groeten,

Hidde Bult