Pages Navigation Menu

Watervogels in het Markiezaat in mei 2022

Beste vrienden,

Hierbij het overzicht van de watervogeltelling in het Markiezaat van mei 2022: https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/05/MZT_220515_totaal.pdf. De telcondities waren dit jaar gunstig. Grote aantallen Krakeenden. Bijzonder waren ook de Strandplevieren (waaronder 2 pulli), Bontbekken en Kleine plevieren. Een late Smient, Pijlstaarten, Zomertaling, Zeearend, twee Kwartels, Braamsluiper, Baardman en Raaf zijn vermeldenswaard. Weer veel Krooneenden, dit jaar op de Bergse Plaat. Meest mannen, de dames zitten wellicht op eieren.

Met veel dank aan Ingrid, Sjaan, Jacques, Jeroen en Ton die voor deze telling op pad gingen. De volgende telling staat gepland op 17 september 2022.

Met vriendelijke groeten,

Hidde Bult