Pages Navigation Menu

Watervogels in het Markiezaat in november 2021 en januari 2022

Beste vrienden,

Onze Watervogeltellingen van november, januari en maart in en rond het Markiezaat waren door de tellers al veilig en wel op de Sovon site gezet. Maar, een overzicht voor Brabants Landschap en de leden had ik nog niet uitgewerkt. Dat kwam door van mijn spectaculaire reis door Colombia en de rompslomp van het kopen van een huis, de verkoop van de vorige woning, opknapklusjes en onze verhuizing op 18 maart. Inmiddels staat het meeste weer op een voorlopige plaats en werd het tijd om de tellingen van november en januari samen te vatten. Je vindt ze nu op de site.

In november 2021 viel de telling samen met hoogwater in de Oosterschelde en toen vlogen er weer eens grote wolken Bonte Strandlopers naar het Markiezaat om te overtijen.

In januari 2022 was het aantal watervogels terug op het niveau van de periode 2010-2020, na het ongekende dieptepunt van 2021. De Koninklijke luchtmacht kon niet naar het buitenland om te oefenen met laagvliegende helikopters door de beperkingen Coronaepidemie. Er wordt uitgeweken naar West-Brabant, vaak rond de vliegbasis Woensdrecht, waar een laagvliegzone ligt en minder over overlast geklaagd wordt dan bij Gilze Rijen. In januari 2021 waren er veel laagvliegoefeningen met Chinooks en die hadden heel veel vogels uit het reservaat weggeblazen.

De getallen van maart 2022 werk ik binnenkort uit. Tenslotte, een welgemeend woord van dank aan Marike, Ria, Jan, Joep, Jacques, Jack, Sjaan, Remco, Ton en Walter die meehielpen om de cijfers boven water te krijgen.

Met vriendelijke groeten,

Hidde