Pages Navigation Menu

Watervogels in het Markiezaat in oktober en november 2022

Beste vrienden,

De verslagen van de Watervogeltellingen in Markiezaat en omgeving in oktober en november 2022 staan op de site. De telcondities waren gunstig in november, maar abominabel in oktober. Op beide data zaten relatief veel vogels op de Binnenschelde en bitter weinig op het Markiezaatsmeer. Met veel dank aan Gert-Jan, Jan, Ingrid, Joep, Jeroen, Sjaan, Ton en Bas Hissel (Sovon) die mee op pad gingen. De volgende telling staat gepland op 17 december 2022.

Met vriendelijke groeten,
Hidde Bult