Pages Navigation Menu

Wie helpt mee om te zien of Wespendieven bij windpark ZE-BRA komen?

In 2018 en 2019 zochten een paar leden naar Wespendieven op de Brabantse Wal. Met de gegevens lukte het om een schatting te maken van hun populatie (11 – 13 territoria) in het gelijknamige Natura 2000 reservaat, zoals beschreven in Veerkracht (Bult 2019, 2020). Min of meer bij toeval bleek toen dat Wespendieven in de zomer naar polders ten westen van de Brabantse Wal vliegen op zoek naar wespennesten. Ze passeerden de Noordpolder van Ossendrecht en de Schenkeldijk, Als ze nog verder westwaarts vliegen komen ze terecht bij het toekomstige windpark ZE-BA. Dat is gepland op de grens van Reimerswaal en Woensdrecht tussen de bestaande turbineopstellingen bij Kabeljauwbeek en Kreekrak. Bij overleg over het Milieueffect rapport (MER) van project ZE-BRA heb ik, mede namens Namiro, Benegora, IVN De Groene Zoom, Stichting de Brabantse Wal en onze VWG ingebracht dat het risico voor die Wespendieven niet beoordeeld was (zie Risico’s voor Wespendief van windpark ZE-BRA). Camiel Heunks (Bureau Waardenburg), verantwoordelijk voor de Natuurtoets en de Passende Beoordeling in het MER, vond dat niet nodig, want “De broedvogels van de Brabantse Wal foerageren op de zandgronden, tijdens foerageervluchten passeren zij het plangebied niet.”

We weten inderdaad niet of Wespendieven die de Schenkeldijk passeren ook effectief bij de bestaande of de geplande turbines komen. En als ze er al komen, om hoeveel vliegbewegingen gaat het dan? Misschien foerageren ze de meeste jaren alleen op de Brabantse Wal en was 2019 een uitzondering, bijvoorbeeld omdat wespen schaars waren op de zandgronden vanwege de verzengende droogte in die zomer.

Er is maar één manier om dat uit te vissen: met systematische tellingen. Daarom een oproep aan jullie: zijn er leden die daaraan eens een keer mee willen werken? Over de precieze uitvoering van het onderzoek denken Roland-Jan Buijs en ik nog na. Het komt er wellicht op neer om een ochtend of middag vanaf een vast punt op Schenkeldijk of Zuidpolderdijk met kijker en telescoop uit te kijken naar Wespendieven. Als je mee wil doen, dan graag een e-mail naar mij sturen. Dan kunnen we je op de hoogte houden. Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten,

Hidde,

Hidde.Bult@home.nl

Andere bronnen
Bult H. (2019) Inventarisatie Wespendief op de Brabantse Wal in 2018. Veerkracht 25, 41-45.
Bult H. (2020) Inventarisatie Wespendief op de Brabantse Wal in 2019. Veerkracht 25, 4-8.
210520 – Overlegreactie windpark ZE-BRA.doc
210520 – Overlegreactie bijlage 1 – Natuur

 

Waarnemingen uit 2019 in de gemeentes  Bergen op Zoom, Reimerswaal en Woensdrecht

In de polders werd de Wespendief in 2019 pas vanaf eind juli waargenomen. Daarna de hele maand augustus. Weeknummer 27 begon dat jaar op 30 juni, weeknummer 31 op 28 juli.

In 2019 zijn Wespendieven in de maanden juli-augustus tussen 7 en 20 uur waargenomen.