Pages Navigation Menu

Windmolens Rubeerdijk

Beste Leden,

Vogels helpen kan op vele manieren. Ook door het deelnemen aan windmolenprojecten en daarin toe te zien op het vogelbelang. Er speelt nu een concreet project en we zoeken voor de bijbehorende Omgevingsraad een tweetal deelnemers vanuit de VWG. Geef een seintje indien je het leuk vindt zo’n rol te vervullen. Vanzelfsprekend doe je dat onder begeleiding van en in afstemming met het Bestuur van de VWG.  

In concreto gaat het hier om een voornemen van het bedrijf Pure Energie om een windmolenpark te bouwen van 3-5 molens aan de Rubeerdijk (tussen Bergen op Zoom en Steenbergen).  Pure Energie gaat deze maand een Omgevingsraad inrichten waarin de deelnemers de lokale belangen, inclusief de natuurbelangen, kunnen inbrengen. Die inbreng kan leiden tot een molenontwerp wat veiliger is voor vogels en dat is waar het ons om gaat. De Omgevingsraad zal de komende paar jaar elke 2 maanden vergaderen, in de avonduren. In die vergaderingen zal ook ecologisch onderzoek (opzet, uitvoering, conclusies, mitigerende maatregelen tbv de vogels en ook tbv de vleermuizen) aan de orde komen.

Heb je hart voor de natuur en ondersteun je de energietransitie, dan is hier een kans je daarvoor in te zetten.

Vr groet

Joep en Hidde