Pages Navigation Menu

Wulp en Wespendief in juli 2019

Beste vrienden,

Eergisteren vlogen alweer voor het laatst wat Gierzwaluwen in onze straat rond de daken waar ze gebroed hebben. Binnenkort vertrekken de Wespendieven ook al weer naar West-Afrika. Hierbij een oproep om nog eens naar ze uit te kijken om uit te vissen hoeveel territoria er in de bossen in het oosten van de gemeente Bergen op Zoom zijn. Naast een kaartje met  waarnemingen van de Wespendief, staat ook de uitslag van de recente Wulpentelling in dit bericht.

Met vriendelijk groet,

Hidde