Pages Navigation Menu

Zeldzame vogels op de Waarnemingen app

Vroeger gebeurde het vaak dat een bijzondere vogel, zoals een Zwarte Ooievaar, ergens dagen had gepleisterd, maar dat er geen ‘platform’ was waarop de ontdekker dit kon melden. Weken later hoorde je dat je vlakbij een leuke vogel was geweest, maar dat je het niet wist. Hans van Loon heeft daarom een app groep gemaakt waarop je bijzondere vogelwaarnemingen kunt melden. De bedoeling van die app is dat andere leden van de VWG dan ook naar die plek kunnen gaan om de bewuste vogel te zien.

Recent kwamen er foto’s of meldingen op de app groep (en ook via de e-mail) van zeldzaamheden als Orpheusspotvogel en Bijeneter, waarbij de locatie doelbewust werd verzwegen. Bij een aantal leden leidde dat tot irritatie: “waarom wordt die leuke vogel eigenlijk gemeld? Aan wie wel, aan wie niet? En waarom mag ik er niet naar toe? Wat is dan de zin van dat bericht of van de app-groep?”.

Daarom heeft Hans van Loon de richtlijnen van de app groep aangevuld omtrent het omgaan met zeldzaamheden. De kern van de boodschap is: 1. dat het belang van de soort of de natuur altijd voorop staat. 2. Het kan daarom om allerlei redenen nodig zijn om je waarneming of een broedgeval geheim te houden. 3. Als dat het geval is, dan is het beter om je waarneming helemaal niet te melden via de app of via de e-mail. Je kunt dat wel doen bij waarnemingen.be of waarneming.nl, maar vink dan ‘vervagen’ en ‘embargo’ voor twee of meer jaren aan.

Hier vind je de aangevulde richtlijnen: VWG_waarnemingen_app_doelstellingen_revisie_1.

Met vriendelijke groeten,
Hidde