Pages Navigation Menu

Zwarte Spechten in het Natura-2000 gebied Brabantse Wal in 2017

Dit jaar onderzoeken leden van de VWG Bergen op Zoom de VWG het voorkomen van de Zwarte Specht in het Natura2000 gebied de Brabantse Wal. Dassenberg, Boslust en de Vliegbasis, waar ook territoria liggen, maken geen deel uit van dit Natura-2000 gebied. Hieronder een tabel met een tussenstand van dc territoria die tot en met 22/04/2017 zijn opgespoord. Een half territorium betekent dat er één waarneming is. Dat is volgens de Sovon criteria nog niet voldoende om van een territorium te kunnen spreken. Een vraagteken geeft aan dat het gebied niet bezocht is, of dat het terrein nog niet is aangemeld bij Sovon. Ten noorden van de vliegbasis gaat het om 8-9 territoria, ten zuiden van de vliegbasis vonden we 14-15 territoria, samen gaat het om 22-24 territoria. In de terreinen die niet onderzocht werden, liggen naar schatting nog 6-9 territoria, zodat de totale raming op 28-33 territoria uitkomt. Dat aantal ligt helaas onder het instandhoudingsdoel voor de Brabantse Wal dat uitgaat van een leefgebied voor 40 broedparen.

Met dank aan Ton Bakker, Walter van Dongen, Jan en Ria Hogerwaard, Sjaan Hopmans, Louis Hopstaken en Robert Kraaijeveld die meedoen aan de grote klus.

Hidde Bult

Putte, 22/04/2017

 

Tabel 1. Voorlopig aantal territoria van de Zwarte Specht op 22 april 2017
# telgebied territoria
BW01 11518 ZwSp en Nzw: BrWal1: Zoomland 2
BW02 11148 ZwSp en Nzw: BrWal 2:Lievensberg & Molenzicht 1,5
BW03 11149 ZwSp en Nzw: BrWal 3: Borghvlietsche Duinen 0
BW04 11519 ZwSp en Nzw: BrWal 4: De Heide 1
BW05 Wouwsche Plantage, nog geen plot ?
BW06 11150 ZwSp en Nzw: BrWal 6: Woensdrechtse Heide 0
BW07 11528 ZwSp en Nzw: BrWal 7: Mattemburgh-Oost 2
BW08 11529 ZwSp en Nzw: BrWal 8: Mattemburgh-West 2
BW09 11530 ZwSp en Nzw: BrWal 9: Kooiheide 1
BW10 11531 ZwSp en Nzw: BrWal 10: Abdijbossen 1
BW11 11532 ZwSp en Nzw: BrWal 11: Meiduinen 0
BW12 11533 ZwSp en Nzw: BrWal 12: Kon.Wilhelminakazerne ?
BW13 11534 ZwSp enNzw: BrWal 13: Pilberg 0
BW14 11535 Zw&Nzw; BrWal14: Galgenberg 1
BW15 1095 Stoppelbergen 1
BW16 1096 Moretusbos 1
BW17 11570 ZwSp&Nzw;: BrWal 17: Wildernissen 1
BW18 Vliegbasis, nog geen plot ?
GP09 11545 ZwSp en Nzw: WithoefseheiPutseMoerkomplex VOG 9 Withoefse Heide ?
GP10 11537 ZwSp en Nzw: duinboskomplex Ossen VOG 10 Houtduinen 0
GP11 11537 ZwSp en Nzw: duinboskomplex Ossen VOG 11 Meersche Duinen 0
GP12 11538 ZwSp en Nzw: duinboskomplex Ossen VOG 12 De Kluis 1
GP13 11539 ZwSp en Nzw: duinboskomplex Ossen VOG 13 Kriekelare Duinen 1
GP14 11540 ZwSp en Nzw: duinboskomplex Ossen VOG 14 Hazeduinen 0
GP15 11541 ZwSp en Nzw: duinboskomplex Ossen VOG 15 Verbindingsdreef 0
GP16 11542 ZwSp en Nzw: duinboskomplex Ossen VOG 16 Bieduinen 1
GP17 11543 ZwSp en Nzw: duinboskomplex Ossen VOG 17 Bieduinen West 0
GP18 11546 ZwSp en Nzw: grootemeerstaartseheikomplex VOG 18 Groote Meer 2
GP19 11551 ZwSp en Nzw: grootemeerstaartseheikomplex VOG 19 Zwaluwmoer 1
GP20 11550 ZwSp en Nzw: grootemeerstartseheikomplex VOG 20 Kleine Meer 2
GP21 11547 ZwSp en Nzw: grootemeerstaartseheikomplex VOG 21 Kortenhoeff 0
GP22 11548 ZwSp en Nzw: grootemeerstaartseheikomplex VOG 22 Staartse Heide 0
GP23 11549 ZwSp en Nzw: grootemeerstaartseheikomplex VOG 23 Staartse Duinen 1
GP24 WithoefseheiPutseMoerkomplex VOG 8 Putse Moer ?
# Som 23-24