Pages Navigation Menu

Nieuw lid en verslagen

Beste leden,

We verwelkomen Cor de Haan, die na enkele jaren afwezigheid weer lid is geworden van de VWG Bergen op Zoom.

Verder zijn bestuursleden actief betrokken geweest bij digitaal of lijfelijk overleg over:
1. “Poortgebied de Bergse Heide”: 2020-06-11 Verslag bijeenkomst 28 mei ivm Poortgebied Bergse Heide;
2. Een nieuw windmolenproject in de polders van Reimerswaal en Woensdrecht: 20200729 Verslag windpark ZE-BRA – bijeenkomst natuurverenigingen;
3. Het nieuwe N2000 beheerplan voor het Markiezaat;
4. De risico’s voor jonge weidevogels tijdens het maaien in de Noordpolder van Ossendrecht: Maaien en verstoring van broedvogels in de Noordpolder van Ossendrecht.

Zoals jullie vast weten waren er dit voorjaar in de Noordpolder opnieuw territoria van allerlei bijzondere vogels, zoals Zomertaling, Roerdomp, Steltkluut, Porseleinhoen, Kwartel, Engelse Kwikstaart en Snor. Om het maaien mogelijk te maken moet het peil verlaagd worden. Daarvan profiteren doortrekkende steltlopers als Kievit, Watersnip, Kemphaan, Bosruiter en Witgat. Het is zeker de moeite om een langs te gaan….
Maar, het maaien en het droogvallen van moeras zouden ook risico’s voor vogels kunnen inhouden. Daarom was er een overleg met Natuurmonumenten.

Op de website heb ik een pagina aangemaakt met de verslagen van overleg over bescherming, milieu en ruimtelijke ordening.

Met vriendelijke groeten,

Hidde Bult