Pages Navigation Menu

Artikel en rapport

Beste allen,

In de meest recente Limosa (jaargang 93, 2020, nr 4), het tijdschrift van de Nederlandse Ornithologische Unie, de vereniging voor vogelonderzoekers, verscheen een artikel van ons lid Roland-Jan Buijs. Gezien zijn speciale belangstelling voor meeuwen, is het niet vreemd dat ook dit verhaal over die soortgroep gaat. Het beschrijft de verdeling van meeuwen in verschillende stadswijken en in relatie tot de seizoenen binnen de gemeente Den Haag. Proficiat Roland-Jan met je publicatie over een enorme berg veldwerk in Limosa .

Al eerder schreef Teus Slagboom een rapport over Vogeltrek langs de Schelde en de Westerschelde vanaf de Westerscheldedijk naast het Appelzakschor. De redactie van de Veerkracht vond de tekst niet geschikt als artikel voor het tijdschrift, onder andere vanwege de grote lengte. Zijn volledige verslag vind je nu op de website op het tabblad met rapporten op persoonlijke titel: Slagboom-rapport 2021 vogeltrek Westerschelde Schelde .

Tot zover wat nieuwtjes en vriendelijke groeten,

Hidde