Pages Navigation Menu

De stand van de Dodaars en een vraag over stuwen

Beste allen,

Na een bezoek aan Groningen en fietstochten op de grens van Friesland en Drenthe, en bij de Weerribben, zijn Lucie en ik weer terug in West-Brabant. Op weg naar het noorden bezochten we de Krekelzanger in het Cirkelbos bij Almere. In het Zuidlaardermeergebied, waar we in 2016 ook met de VWG op bezoek gingen, zaten weer veel Geoorde Futen, Witwangsterns en broedende Steltkluten. Het Drents-Friese woud, dat we toen ook bezochten, was ook weer succesvol met nestelende Tapuiten, Fluiters, Draaihalzen, waaronder een nest waar de ouders af en aan vlogen, Grauwe Klauwieren en Kraanvogels. Vanwege de droogte leken die dit jaar niet succesvol, we zagen geen jonge Kraanvogels.

In het Fochtelooerveen, waar het nog wat natter was, ontdekten we op drie plekken Kraanvogels, maar ook daar helaas zonder jongen. Daar zat al tijden een mooi zichtbare Roodsterblauwborst. We zagen de ook al langer aanwezige Slangenarend bidden, zij het op grote afstand. Op weg naar de Weerribben passeerden we bij de Struikrietzanger die zich bij Dronten ophield.

In de Weerribben zaten onder meer Zwarte Sterns, Purperreigers, Roerdompen, Grote Karekieten en als uitsmijter een heel makke tweede Krekelzanger. Het mannetje Klein Waterhoen, dat vorig jaar op dezelfde plek territorium hield, liet zich ook tweemaal horen, zij het steeds maar kort. Kortom, het was een zeer geslaagde achtdaagse fietsvakantie die zeker aan te raden is in de Cornatijden.

Terug in West-Brabant heb ik de telling van de Dodaars afgerond. Dat alles is samengevat in een kort verslag: De eindstand van de Dodaarstelling.

Met vriendelijke groeten,

Hidde