Pages Navigation Menu

Kruisbekexcursie en nesten Slechtvalk

Beste allen,

Kim Dousi schreef een leuk verslag van onze eerste excursie van het jaar, de speurtocht naar Kruisbekken. Ingrid en Ria leverden er foto’s bij en ik heb het op de website gezet: Excursie Buiten Gebent.

Dan stuurde Martin Mollet het verslag over de nesten van de Slechtvalken in Zuid Holland en West-Brabant naar Ton Bakker. Ik heb het ook op onze site gezet: Slechtvalken ZH 2023.

Martin ringt Slechtvalken in Zuid-Holland en westelijk Noord-Brabant. De broedvogels van het Markiezaat zaten meestal in de masten het Zeeuwse en Martin houdt strikt de provinciegrens aan. Dus als ze er nestelden, kwamen ze nooit in zijn verslag. Meestal meldt Martin wel een broedgeval op de silo’s van Cargill in de haven van Bergen op Zoom, maar kennelijk is daar niet gebroed of hij is er niet geweest.

Of is er een flinke aderlating gaande bij BoZ ? In het Markiezaat telden we in 2022/23 nog maar 20% van het aantal Slechtvalken vergeleken met twee seizoenen eerder! Het was de laagste score sinds 1991. Is dat toeval of een gevolg van de Vogelgriep die Martin vermoedt? Of van een afname van prooivogels in het Markiezaat? Benieuwd of de volgende jaren wat herstel opleveren…..

Met vriendelijke groeten,

Hidde Bult,
Voorzitter