Pages Navigation Menu

Most Recent Articles

Onderzoek Zwarte Specht en Proefstrook: stand van zaken

Posted on jun 23, 2018

Dit voorjaar zijn uiteindelijk drie Zwarte Spechten voorzien van een GPS logger met zender in onze regio. In Zoomland en in de Abdijbossen (alias Vluchtheuvel) is het één maal gelukt de tot dan toe verzamelde...

Read More

Onderzoek Wespendief in juli – augustus 2018

Posted on jun 19, 2018

Bij de ALV werd geopperd om dit jaar broedende Dodaarzen in het Markiezaat en Wespendieven op de Brabantse Wal te karteren. Hoe staat het ermee? Dodaars Bijna alle inventariseerders hadden hun handen vol aan...

Read More

Zwarte Specht kreeg zender

Posted on apr 24, 2018

Volslagen toevallig was ik begin april ter plaatse toen de eerste Zwarte...

Read More