Pages Navigation Menu

Most Recent Articles

Ook in 2018 en 2019 Slechtvalken in Bergen op Zoom

Posted on jan 13, 2020

Via Ton Bakker kwamen de overzichten van de broedende Slechtvalken in Zuid-Holland en West-Brabant in 2018 en 2019 beschikbaar.  In beide jaren is er een succesvol broedpaar genoteerd in Bergen op Zoom. De...

Read More

Contributiebetaling 2020

Posted on jan 13, 2020

Aan de leden van de VOGELWERKGROEP BERGEN OP ZOOM Beste mensen, De eerste contributiebetalingen voor 2020 zijn inmiddels binnen. Ik verzoek u vriendelijk om, als u dat nog niet gedaan heeft, uw contributie voor...

Read More

Zwarte Specht hakt gaten in bestemmingsplan Bergsche Heide

Posted on dec 27, 2019

Zoals te lezen was in BN/DeStem van 27-12-2019 heeft de Raad van State (RvS)...

Read More